ساعت حدودا پنج پاییزاست بوسه های غافلگیرکننده آدم را می فرستند به فضا؛ حالا نه راه زمین را به من نشان می دهی، نه با یک بوسه دیگر مرا می فرستی آنقدر دور که دیگر فکر زمین را نکنم ناگفتنی های علی س گبه است گبه ای با نقش بز برایت یک گبه ساخته ام با نقش بز، بیندازی زیر پایت شاید یادت بیاید آن روزهایی که من عاشق را زیر پا له می کردی و من از بزهای توی گبه ساکت تر بودم. شاید بعضی جاها رو از یه جاهایی « الهام » گرفته باشم شاید از مغزم « الهام » گرفته باشم در هر صورت « الهام » گرفتم http://nagoftaniha.mihanblog.com 2018-04-24T07:42:46+01:00 text/html 2013-11-02T15:38:32+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س مادر http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/513 <P>زودتر از من بمیر</P> <P>یک کم زودتر</P> <P>از من</P> <P>تا تو اونی نباشی که مجبور میشه</P> <P>راه خانه رو تنها برگرده</P> text/html 2012-05-26T15:47:02+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س . http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/512 <P align=center><FONT size=5>وبلاگ های پوسیده</FONT></P> <P align=center><FONT size=5>تا بوده</FONT></P> <P align=center><FONT size=5>چنین بوده</FONT></P> text/html 2012-03-13T05:58:47+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س آتش http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/511 <P align=center><FONT size=4>دستانت را به من بده</FONT></P> <P align=center><FONT size=4>با هم از روی آتش بپریم</FONT></P> <P align=center><FONT size=4>آنان که سوختند</FONT></P> <P align=center><FONT size=4>همه تنها بودند</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000>4شنبه سوری مبارک</FONT></P> text/html 2012-02-05T05:44:11+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س بارون http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/510 <P><FONT size=4>امروز زنی‌ را دیدم که بوسه‌ از لبش می‌‌چکید!<BR>خدا را شکر<BR>پس/ هنوز مردی است که عاشقانه می‌‌بارد......!!<BR></FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>از ما نبود</FONT></P> text/html 2012-01-11T05:49:37+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س خوش بودن http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/509 <P><FONT size=3><SPAN lang=fa>خوش</SPAN> بودن که به همین سادگــــی نیست!<BR>کلی ماجرا دارد...<BR>باید تو باشـــی و باران<BR>روی مبل ِ کنار شومینه<BR></FONT><FONT size=3>جامهای شـــــراب و سیگار پشتِ سیگار<BR>گرمای دستــــهای تو باشد<BR>لبخندت...<BR>و چشمان ِ من خیره به این همه زیبایــی...<BR>انگار خوش بودن به همین سادگی ست!</FONT></P> text/html 2011-12-26T07:07:43+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س عزیز http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/508 <P><FONT size=3>21 روز میگذره از رفتن مادربزرگ</FONT></P> <P><FONT size=3>مادربزرگی که همه دنیاش خلاصه میشد تو دونه های تسبیحش</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;تسبیحی که بعد از مرگش هر چی گشتم پیداش نکردم</FONT></P> <P><FONT size=3>انگار با خودش برده بود</FONT></P> <P><FONT size=3>انگار میخواست تو تاریکی قبر هم تنها نباشه</FONT></P> <P><FONT size=3>عزیز</FONT></P> <P><FONT size=3>خداحافظ</FONT></P> text/html 2011-12-01T06:41:49+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س تسلیت http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/507 <P align=center><FONT size=4>بابا 2 بخش است !</FONT></P><FONT size=4> <P align=center><BR>یک سر به روی نیزه ، یک تن افتاده بر خاک</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-11-29T09:41:11+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س شیرینه http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/506 <font size="3">آدم نمیتونه بگه سخته<br>شوره<br>تنده<br>ولی اینو میدونم که آدم هیچوقت نمیتونه بگه تلخه <br>از&nbsp; اون طرف آدم نمیتونه بگه راحت هم هست<br>سخت و شیرینه<br>تحملش سخت نیست ها<br>گذرانش سخته<br>مرد میخاد<br>مــــــــــــرد<br></font><br><br> text/html 2011-11-12T06:01:47+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س مممممم http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/505 <P><FONT size=4>تو فکر یه سقفم</FONT></P> text/html 2011-11-05T09:36:29+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س قبلبی http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/504 <P><FONT size=3>کاهش ناگهانی تامین جریان خون برای قلب است که توسط اختلال در رگها به وسیله اشک نریخته شده ایجاد می‌شود.</FONT></P> <P><FONT size=3>این دلیل همه سکته های قلبی یا قبلی بوده</FONT></P> <P><FONT size=3>شایدم battlefield 3</FONT></P> <P><FONT size=3>نمیدونم</FONT></P> text/html 2011-10-19T07:08:19+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س هن هن http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/503 <P><FONT size=4>تو به احساست&nbsp;بیاموز</FONT></P> <P><FONT size=4>که &nbsp;نفس نکشد</FONT></P> <P><FONT size=4>هوای دل ها آلودست !!!!</FONT></P> <P><FONT size=4>اینجا فاصله یک عشق تا عشق بعدی یک نخ سیگار است ، یک کام عمیـــــق</FONT></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-08-29T06:00:20+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س حساب ما http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/502 <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl> <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>همیشه موقع اسباب كشى یا موقع چمدون بستن، یه لباسهایى رو میبینى كه هیچ وقت ازشون استفاده نمیكنى، و هیچوقت هم دلت نمیاد بندازیشون دور، فقط ته چمدونت داریشون و خاك میخورن!!</FONT></SPAN></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><SPAN dir=rtl><FONT size=3>حالا شده حساب ما</FONT></SPAN></SPAN></H6></SPAN></SPAN></H6> text/html 2011-08-17T05:03:38+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س بلدوزر http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/501 <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"><FONT size=3>یادش بخیر</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"><FONT size=3>هوس سیــگار کشیدن روی پشت بوم </FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"><FONT size=3>چند وقتی بود که به جونش افتاده بود</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"><FONT size=3>دلش می خواست به آسمـ ـون نزدیکتر بشه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall clearfix"><FONT size=3>میترسید&nbsp;دودش خدا رو اذیت کنه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>این که نیستم برای سوختگی دستام نیست</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>برای سوختگیه چندتا سلوله کوچیکه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>نمیدونم یه جورایی همه چی مشکوکه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>همه چی به طرز مشکوکی «خوبه»</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>یادمه سال پیش (چند شب دیگش) چیا میخاستم از « خدا »</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>یادمه سال پیش (چند شب دیگش) گفتم اگه سال دیگه (چند شب دیگش)</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>به این چیزا که امسال (چند شب دیگش) خواستم رسیده باشم برای سال بعدش</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>یعنی حقیقتا (چند شب دیگش) چیا باید بخوام</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>چند روزیه که دارم لیست تهیه می کنم</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>بعضی وقتا فکر میکنم نرسه روزی که لیستم برای سال دیگش خالی بمونه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>خوبه ها ولی زندگی بی معنی میشه</FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"><FONT size=3>بعدش به این نتیجه میرسم که </FONT></DIV> <DIV class="activityListRow_userWall_link clearfix"> <P><FONT size=3>هزار راه نرفته،هزار کار نکرده، وهزار برابر شدنه&nbsp;امید به آینده!اینه فرمول بلدوزر بودن!</FONT></P></DIV></DIV> text/html 2011-08-02T06:52:31+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س شیشه ای http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/500 <P><FONT size=3>آی دوست دارم با انگشت روی شیشه&nbsp; بنویسم</FONT></P> <P><FONT size=3>برای اینکه بخونی باید « ها » کنی روی شیشه ی مونیتور</FONT></P> <P><FONT size=3>تازه بعدشم اگه دیر بخونی میره</FONT></P> <P><FONT size=3>اگه دوباره هم « ها » کنی به اون غلظت قبلی نمیتونی بخونیش</FONT></P> <P><FONT size=3>باید زحمت بکشی </FONT></P> <P><FONT size=3>میفهمی؟؟؟</FONT></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2011-07-27T07:22:51+01:00 nagoftaniha.mihanblog.com علی س از http://nagoftaniha.mihanblog.com/post/499 <font size="3">به قول این برنامه هه<br>هر بار که تو را صدا میزنم«ماه» در دهانم هزار تکه میشود<br>نزدیکتر از ...<br><br></font><br>