تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

بابا 2 بخش است !


یک سر به روی نیزه ، یک تن افتاده بر خاک

 

 ارسال در تاریخ پنجشنبه 10 آذر 1390 توسط علی س
آدم نمیتونه بگه سخته
شوره
تنده
ولی اینو میدونم که آدم هیچوقت نمیتونه بگه تلخه
از  اون طرف آدم نمیتونه بگه راحت هم هست
سخت و شیرینه
تحملش سخت نیست ها
گذرانش سخته
مرد میخاد
مــــــــــــرد
ارسال در تاریخ سه شنبه 8 آذر 1390 توسط علی س