تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یادش بخیر
هوس سیــگار کشیدن روی پشت بوم
چند وقتی بود که به جونش افتاده بود
دلش می خواست به آسمـ ـون نزدیکتر بشه
میترسید دودش خدا رو اذیت کنه


ارسال در تاریخ چهارشنبه 26 مرداد 1390 توسط علی س

آی دوست دارم با انگشت روی شیشه  بنویسم

برای اینکه بخونی باید « ها » کنی روی شیشه ی مونیتور

تازه بعدشم اگه دیر بخونی میره

اگه دوباره هم « ها » کنی به اون غلظت قبلی نمیتونی بخونیش

باید زحمت بکشی

میفهمی؟؟؟

 

 ارسال در تاریخ سه شنبه 11 مرداد 1390 توسط علی س
به قول این برنامه هه
هر بار که تو را صدا میزنم«ماه» در دهانم هزار تکه میشود
نزدیکتر از ...
ارسال در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1390 توسط علی س
رفقا اصرار داشتند که اونو با خانمی آشنا کنن
 چون فکر می کردند اونا با هم تفاهم دارن.
 البته منظورشون بیشتر این بود که اون خانم هم مثل اون خل وضعه


یک زن بدبخت / ریچارد براتیگان

اصلا حتی فکرشم نمیکردی همه چی به این خوبی تموم بشه ها
البته تموم که نه
همه چی به این خوبی شروع بشه
ارسال در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390 توسط علی س