تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

خوش بودن که به همین سادگــــی نیست!
کلی ماجرا دارد...
باید تو باشـــی و باران
روی مبل ِ کنار شومینه
جامهای شـــــراب و سیگار پشتِ سیگار
گرمای دستــــهای تو باشد
لبخندت...
و چشمان ِ من خیره به این همه زیبایــی...
انگار خوش بودن به همین سادگی ست!ارسال در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط علی س

21 روز میگذره از رفتن مادربزرگ

مادربزرگی که همه دنیاش خلاصه میشد تو دونه های تسبیحش

 تسبیحی که بعد از مرگش هر چی گشتم پیداش نکردم

انگار با خودش برده بود

انگار میخواست تو تاریکی قبر هم تنها نباشه

عزیز

خداحافظارسال در تاریخ دوشنبه 5 دی 1390 توسط علی س