تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
حرفای قشنگ که میزنم
باید متوقع خیره بشی به من
با اون چشمای معصومت؛
مثل این دوره گردا
«دوستت دارم»ام را که دادی
بعد بری یه گوشه بشینی
تا من برات آکاردئون بزنم
حقیقتا
این وسط
یکی زیادی خوبه


ارسال در تاریخ چهارشنبه 24 فروردین 1390 توسط علی س

من میخواستم به او برسم

او میخواست به من برسد

آنها میخواستند ما به هم برسیم

این وسط فقط اون نمیخواست من هیچ کسی برسم

اما کور خوانده بود

من به او  رسیدم

یعنی ما به هم رسیدیم

راستی

حالا که رسیدیم باید پیاده بشیم؟



ارسال در تاریخ سه شنبه 16 فروردین 1390 توسط علی س