تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
انگار كه داری تست IQ  میدی
به چی فكر می كنی؟
خب ادم بعضی وقتا چیزی به ذهنش نمیرسه خب
مثل خون كه بعضی وقتا به ذهی بعضیا نمیرسه
به هر حال یادمون نره كه تو ترك هستیمارسال در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1389 توسط علی س
سرعت بروز اتفاقات تو زندگیم
به سرعت حرکته گنجشکاس تو هواارسال در تاریخ سه شنبه 22 تیر 1389 توسط علی س
داره خوش میگذره
این چند روز شبهای کالیفرنیا رو تو کاشون خودمون تجربه کردیم
فکر بد نکنید
اصلا فکر بد به چی؟
به شبهای کالیفرنیا؟
نچ نچ نچ نچ
زندگیمون از سربالایی داره میفته تو کفیارسال در تاریخ یکشنبه 6 تیر 1389 توسط علی س