تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

دستانت را به من بده

با هم از روی آتش بپریم

آنان که سوختند

همه تنها بودند

4شنبه سوری مبارکارسال در تاریخ سه شنبه 23 اسفند 1390 توسط علی س