تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

امروز زنی‌ را دیدم که بوسه‌ از لبش می‌‌چکید!
خدا را شکر
پس/ هنوز مردی است که عاشقانه می‌‌بارد......!!

 

از ما نبودارسال در تاریخ یکشنبه 16 بهمن 1390 توسط علی س