تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

21 روز میگذره از رفتن مادربزرگ

مادربزرگی که همه دنیاش خلاصه میشد تو دونه های تسبیحش

 تسبیحی که بعد از مرگش هر چی گشتم پیداش نکردم

انگار با خودش برده بود

انگار میخواست تو تاریکی قبر هم تنها نباشه

عزیز

خداحافظارسال در تاریخ دوشنبه 5 دی 1390 توسط علی س