تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

کاهش ناگهانی تامین جریان خون برای قلب است که توسط اختلال در رگها به وسیله اشک نریخته شده ایجاد می‌شود.

این دلیل همه سکته های قلبی یا قبلی بوده

شایدم battlefield 3

نمیدونمارسال در تاریخ شنبه 14 آبان 1390 توسط علی س