تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
همیشه موقع اسباب كشى یا موقع چمدون بستن، یه لباسهایى رو میبینى كه هیچ وقت ازشون استفاده نمیكنى، و هیچوقت هم دلت نمیاد بندازیشون دور، فقط ته چمدونت داریشون و خاك میخورن!!
حالا شده حساب ما


ارسال در تاریخ دوشنبه 7 شهریور 1390 توسط علی س