تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
به قول این برنامه هه
هر بار که تو را صدا میزنم«ماه» در دهانم هزار تکه میشود
نزدیکتر از ...
ارسال در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1390 توسط علی س