تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
رفقا اصرار داشتند که اونو با خانمی آشنا کنن
 چون فکر می کردند اونا با هم تفاهم دارن.
 البته منظورشون بیشتر این بود که اون خانم هم مثل اون خل وضعه


یک زن بدبخت / ریچارد براتیگان

اصلا حتی فکرشم نمیکردی همه چی به این خوبی تموم بشه ها
البته تموم که نه
همه چی به این خوبی شروع بشه
ارسال در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390 توسط علی س