تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

هوای امروز چقدر شبیه هوای 15 آبان بود ، همه چیز و همه کس چقدر سر جاشون بودن امروز ، آقای خدا تو آسمونای کم رنگه بدون ابـــر این روزا میخندید و تـو هـم مثل همیــشه تو قلبم بالا و پاییــن می پریدی

بنده ، جان می دهم برای این روز های خاص و زیبا ...

هلال ماه ، گاهی روی قرص ماه می افتد ، آن وقت ها که آرام لبخند می زنی ...ارسال در تاریخ دوشنبه 6 تیر 1390 توسط علی س