تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

چشماش کاملا خالیه ، یعنی هیچ چی توش نیست 

روی صندلیه روبرویی من توی مترو نشسته

شک ندارم 

الان اگه بیفتم بمیرمم از جاش تکون نخوره

لعنتی

واقعا توی چشماش هیچی نیست

انگار

داری یه شیشه نوشابه خالی رو نگاه میکنه

که خودشم نمی دونه چرا درش بسته است هنوز

بیچاره من

بیچاره زنش

بیچاره بچش

خیـــــــــــــــــــــلی دوست دارم همینجوری که نشستم جفت پا بزنم تو سینه اش

عوضش به جای یه شیشه خالی نوشابه

به چشم یه کنسرو خاویار بهم نگاه میکنهارسال در تاریخ سه شنبه 24 خرداد 1390 توسط علی س