تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
حتما تو اوج بدبختی یکی رو پیدا کردی که همه تقصیرا رو بندازی گردنش که میخندی
عادت کردی که از هر چیزی اونجوری که دوست داری استفاده کنی
حتی از اونی که هر شب کنارت میخوابه ، البته به عنوان بالش
توضیح واضحات اصلا کار بیخودی نیست چون "واضحات" کلا کلمه‌ی مبهمیه


اینم یواش در گوشت میگم
نمیدونم هات امونم رو بریده
ارسال در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1390 توسط علی س