تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
دیروز یه دوست قدیمی رو بوسیدم
لذتبخش بود
خیلی وقت بود لذت بخش نبود

دیروز یه دوست قدیمی رو بوسیدم
تلخ بود
خیلی وقت بود لذتبخش نبود

ارسال در تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 توسط علی س