تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

صبح که از خونه میای بیرون

باید چندبار محکم سرتو بکوبی به لوله گاز دم در خونه

تا کارایی که باید تو طول روز انجام بدی رو یادت بیاد

تازه وقتی میرسی به محل کارت یادت میفته چند تا چیز رو یادت رفته بیاری

البته فکر کنم این که بعضی چیزا یادم میره دلیلش همین باشه که دفعه اولی که خواستم چیزی یادم بیاد سرمو کوبیدم به لوله گاز دم در خونمون

نمیدونم

الان یادم رفته چرا دارم اینا رو مینویسم

میمیمیمیمیمــــــــــم

یادم نمیاد،ببخشیدارسال در تاریخ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 توسط علی س