تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

آخـــــــــــــــــــ دایی شدم

واِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِیــــــــــــــــــــــ دایی شدم

به قوله همشهریامون

این ماه قند و قاوت(قوتٌو) میخوریم ماه دیگه باقالاوار(باقلوا)

به هر حال دو روزه که داریم لذتشو میبریمارسال در تاریخ چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 توسط علی س