تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
عجب دوئلی میشد
رو به روی تو می ایستادم
و با سه شماره
بغلت می کردم
قلقلک میدهند تا بخندی
نمیدانند شاید کوه بغضت ترکید
اصلا
آیا تو هم در این لحظه به من فکر می کنی؟
آیا تو هم در این لحظه از خودت می پرسی:
آیا تو هم در این لحظه به من فکر می کنی؟ارسال در تاریخ شنبه 14 اسفند 1389 توسط علی س