تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

چند مرده حلاجی تا دارت بزنم

 

با یک علامت سوال وارونه

 

تعجب کنی که جاذبه خفه ات می کند

آن هم به قلاب ¿

لب هایت را شرابی رنگ  می زنی

توی آینه مست می کنی برای کی ؟ارسال در تاریخ شنبه 7 اسفند 1389 توسط علی س