تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
امروز خیلی برام روز مهمیه
امروز روزیه که بایدها باید بشوند
افتادنی ها باید بیفتند(اتفاق های افتادنی)
شدنی ها باید بشوند
امروز خبری از نباید،نشدنی و نیفتادنی نباید باشد
امروز همه اتفاقای خوبی که میتونه برام بیفته باید یفته
دیگه صبر و قرار ندارم
البته
الا بذکر الله تطمئن القلوب
و
لا حول ولا قوت الا بالله
با علم به این دو موضوع
بسم اللهارسال در تاریخ شنبه 30 بهمن 1389 توسط علی س