تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
خانم ها به حکم خانم بودنشون
حق دارن نیمی از صندلیه عقب تاکسی رو بگیرن
و داخل حوزه استحفاظی خودشون بدونن
و ورود احتمالی به این حوزه رو با کلمه مبارک و عزیز « نچ » پاسخگو هستن
از طرفی آقایی هم صندلیه عقب تاکسی رو
با سالن مسابقات پاورلیفتینگ و زیبایی اندام اشتباه گرفتن و
کاملا در حال گرفتن فیگور هستن
این وسط بنده حقیر هم به حالت چیپس پیاز و جعفری وسط نشستم
نشستن که نه له شدم
کلا از هر دو دسته متنفرم
هم از دسته زیبایی اندام کارانه خودخواه نه چندان عزیز
هم خانوم هایی که فرقشان با دسته اول در زیبایی اندامشان استارسال در تاریخ پنجشنبه 28 بهمن 1389 توسط علی س