تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
ته چشمای شما
خدا شیطنت می کند
اما
ته دل من
شیطان خدایی
می گفتن دیشب یه شهابی
از یه جایی تو آسمون رد میشده
به نظر من شهاب ها
بوسه های گرم ستاره ها هستن
که
هی واسه هم پست می کنن
البته
بعضی وقتا هم اشتباهی میخوره به زمین
پیرو اتفاقات دیروز پایتخت
هیچ چی نمیشه نوشت
چون موریانه ها در کمین هستند
فقط بیاد نوشت «آزادی»


ارسال در تاریخ سه شنبه 26 بهمن 1389 توسط علی س