تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

میخام بنویسم ها

اما دستم به نوشتن نمیره

فعلا تا خبری که باید بشه ، بشه

دست و دل به هیچ کاری نمیرهارسال در تاریخ دوشنبه 25 بهمن 1389 توسط علی س