تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
ولنتاین امسال، زیاد در حمام نمیمانم، ریشهایم را هم نمیزنم، فقط غسلی کوتاه، لباسهای معمولی میپوشم، ....راحت، شاید بخواهم بدوم، شاید بخواهم از روی آتش بپرم، عطر و ادکلن هم نمیزنم، در هر صورت ، بوی دود میگیرم، با عشقم هماهنگ کرده ام، امسال، هدیه ، طلا نخریدم، یک سرویس کامل ، دستبند ، سربند و یک شال گردن از حریر سبز گرفته ام..! کافی شاپ که خز شده، رستوران هم نمیرویم، دربند و درکه هم خبری نیست، شنیده ایم، عشاق، گردهمایی دارند، پشت به اسارت، رو به آزادی

ارسال در تاریخ شنبه 23 بهمن 1389 توسط علی س