تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
بنجامین بارکر (جانی دپ) میگه: تنها دو دسته آدم روی زمین هستند، عده ای که پاشون رو میذارند جایی که باید بذارند و عده ای که پاشون رو میذارند رو صورت بقیه.


ارسال در تاریخ شنبه 16 بهمن 1389 توسط علی س