تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

دربهار

در رگبار

در بـــاران

در باغ نارنـــج

حتی در حریـــــم

تو همان گوشه ی دنجی.ارسال در تاریخ یکشنبه 10 بهمن 1389 توسط علی س