تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
اسمش "تقصیر" است! حالا تو هی بگو "تقدیر" و خودت را آرام کن ...


ارسال در تاریخ شنبه 2 بهمن 1389 توسط علی س