تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
او نشسته چشم در چشمم و از عشق می‌گوید
من به غلط‌های دستوری جمله‌هاش فکر می‌کنم
آیا می‌دانستید؟ اگر به شخصی نگفته باشید که کجا، کی، چگونه و چرا می‌خواهید جانش را بگیرید، اسمش می‌شود "قتل" و اگر گفته باشید که کجا، کی، چگونه و چرا می‌خواهید جانش را بگیرید، اسمش می‌شود "اعدام" ؟؟؟
مثل فرق این که به کسی گفته باشی دارم بهت خیانت میکنم و اینکه خود طرف بفهمه


عاقلم من

دیوانه نیستم
انقدر عاقلم
که فهمیدم
هیچ چیز این دنیا

به جز "تو"
ارزش فکر کردن
نداره...
ارسال در تاریخ شنبه 18 دی 1389 توسط علی س