تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
نمیدونم امیدت کاذبه یا کاذبت امید
اما اینو میدونم
همچنان به زندگی امیدواری
مثل قزل آلایی که بر خلاف جریان آب شنا می کنه
تو حوضچه پرورش و فروش ماهی قزل آلا.ارسال در تاریخ پنجشنبه 9 دی 1389 توسط علی س