تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

به اندازه کمپوتایی که برای مریضا آوردن و همراه مریضا خوردن
به اندازه «اورجینال» هایی که اوریجینال نبودن
به اندازه اگزوزایی که در دهان هوا فرو رفتن
به اندازه موتورایی که مواظب نبودن
به اندازه درختای ولیعصر که تو سکوت از کنار زوجهای نامشروع گذشتن
به اندازه بوقایی که چراغ سبزه شنیدن و چراغ قرمزا نشنی
به اندازه تهران.

به اندازه آلودگیه هوای تهران

به اندازه ماشیای تک سرنشینی که همچنان تک سرنشین موندن

به اندازه همه این چیزا که گفتم

به اندازه همه اونا امید دارم که

بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر

متنفرم از این دوری

 


 ارسال در تاریخ چهارشنبه 17 آذر 1389 توسط علی س