تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

پدر و مادرت که رفتن از خونه بیرون

اروم از زیر تخت درش میاری

لباتو میچسبونی رو لباش

در حالیکه می مکیش

فندک رو روشن میکنیارسال در تاریخ شنبه 13 آذر 1389 توسط علی س