تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

 به نظرم ضایع تریــــن عیبای ما اونایی هستن که سعی کرده بودیم قایمشون کنیم.
برای کوچیک کردن عیباتون اونا رو  وقیحانه و با صدای بلند اعلام کنید.

یه دقیقه صبر کنید ببینم

حالا از فردا پا نشید تو خیاباون داد و فترات کنید و عیب و ایراداتونو هوار بکشید ها

نه همممون هم بی عیب و ایرادیم ، ماشالله

بعد بگید علی گفت

اصلا به من چه

چرا منو تو این موقعیت قرار میدید؟ارسال در تاریخ دوشنبه 24 آبان 1389 توسط علی س