تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

این که به  « بعضیا »

بگی میزارم میرم

مثل اینه که لبه تیز چاقو رو محکم بگیری تو دستت

بعد دسته چاقو رو به طرفش بگیری و تهدیدش کنی

بدیش اینه معمولا کسی که تو از تنهایی درش میاری، کسی نیست که تو رو از تنهایی دربیاره.

منظورم این نیست که شخص دیگه ای هست که تو رو از تنهایی در بیاره ها

چقدر اون آهنگ رضا شیری رو دوست دارم که میگه من به تو علاقه مندم

 ارسال در تاریخ شنبه 22 آبان 1389 توسط علی س