تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

اـــــــــی بابا

انقد که دیگه بوق و کرنا نداره که

خرج تراشـــــــــــــی کردن ، یه مشت ادمم معطل خودشـــــــون کردن

حالا دیگه تند و تند به همه میگن

کلاس میزارن

واللا

ایران اگه بود

سی روز پیش

چهلم 33 شهید رو برگزار کرده بودن

بدون هیچ هزینه اضافی و کنده کاری و کثافتکاری

درمعدن رو هم بسته بودن رفته بودن یه جا دیگه سراغ یه معدن دیگه

چیزی که زیاده از این معدنا و معدنچیاارسال در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1389 توسط علی س