تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

 تا دست خسته ام به قلـــم آشنــــــــا شود

صدهـــــا غـزل به پــــای تفنگم فنــا شودآخــر کجا به قـــافیه ی تیر و خون سرخ

حــق لبت به گـــردن شعـــــــرم ادا شود


کی شهــوتم به لعل تو شکل غـــزل شود

بــــاید که بیت بیت دل از نــو بنــــا شود


هر روز  ِ انتظار به سالی گذشت ورفت

شاید به عمـــر نـــــوح وصالم عطا شود


پوشیده ســــر به برف به دور جوانی ام

بختم به تن سیــاه که صاحب عـــزا شود


از هر چه قـــافله ست دگـر دل بریده ام

تا بــــدر روی تو مگـــرم رهنمــــا شود


                  دل در طواف دارم و قبله نهان شده ست

                  روی از دلـــم مگیـــر که حجّم روا شود

 ارسال در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1389 توسط علی س