تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
میگن یه روز یه جراحی  برای تعمیر ماشینشو  به تعمیرگاهی برد.تعمیرکار بعد از تعمیر به جراح گفت:من تمام اجزا ماشین رو به خوبی می شناسم و موتور و قلبشو  کامل باز می کنم و تعمیر می کنم. در حقیقت من اونو زنده می کنم. حالا چطوره درامد سالانه ی من یک صدم شماس؟!جراح نگاهی به تعمیرکار انداخت و گفت: اگر می خوای درامدت ۱۰۰برابر بشه اینبار سعی کن زمانی که موتور در حال کاره اونو تعمیر کن

اینو گفتم که بگم بعضیا
معیار سنجش خودشون
کارای دیگرانهارسال در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1389 توسط علی س