تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
گوشی برداشتن بابای دوست دختر ادم
یک چیزیه تو مایه های شاخ به شاخ شدن با یه تریلی از روبرو؛
در عرض چند ثانیه باید تصمیم بگیری؛
پات رو بذاری رو ترمز و قطع کنی،
یا فرمون رو به چپ بپیچی و بگی «ببخشید، مثکه ایشتبا گرفتم.»
رفتم دکتر هر چی میگم میگه واسه اعصابته،استرس داری
معدم
کلیه ام
کمرم
- آقای دکتر قسمت حد فاصل شرقی ماتحت و رونم وقتی به صورت اریب روی صندلی چوبی می شینم درد می گیره.
- هومممم... به شما استرس وارد می شه؟


ارسال در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1389 توسط علی س