تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
ماه که همیشه پشت ابر نمیمونه

بعضی وقتا هم پشت دستات میمونه

وقتی داری گریه میکنی

تو به من نزدیکی

انقـــــــدر

که اگر به دیدنم بیای

آب تو دلت تکون نخوره


ارسال در تاریخ چهارشنبه 27 مرداد 1389 توسط علی س