تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟

خوشبخت ترین دختر دنیاس

به چند دلیل

اول اینكه عروسكاش میتونن راه برن

دوم اینكه وقتی برق میره

با برق نگاش میتونه یه محله رو روشن كنه

سوم كه از همه مهمتره این كه

« من رو داره »

انقد نیومدیم سر بزنیم كه موریانه زده به نوشته هامون

الانم قصدی نداشتیم

اگه این فكرای قبل از خواب دست از سرمون برمیداشت

گیر دادن چرا ناراحتید

میگیم به پیر به پیغمبر نه

میگن پس تو میهن بلاگ چكار میكنی

گیری افتادیم ها

میگیم كه تو تركیم

بعضی وقتا تفننی یه دو خطی میزنیم

به سلامتی رفقا

به سلامتی ماه رمضـــــــــــــــــون

بعد از افطار

نـــــــــــــــــوشارسال در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1389 توسط علی س