تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
انگار كه داری تست IQ  میدی
به چی فكر می كنی؟
خب ادم بعضی وقتا چیزی به ذهنش نمیرسه خب
مثل خون كه بعضی وقتا به ذهی بعضیا نمیرسه
به هر حال یادمون نره كه تو ترك هستیمارسال در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1389 توسط علی س