تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یه چیزی داره به دنیا میاد
یه چیزی هم داره میمیره
حالا این وسط
من موندم و سردرگمی
كه خوشحال باشم از تولد اون
یا ناراحت باشم از مرگ این


ارسال در تاریخ یکشنبه 23 خرداد 1389 توسط علی س