تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
این چند روز این قدر غذاهای سفت کننده خوردم که دیگه چیزی از ذهنم بیرون نمیاد .
نترسید؛ هنوز نفس می کشم.
می دونید که اینو برای رفع نگرانی نداشتتون نمی گم.
بازم دارم غر میزنم
یعنی همون ساز مخالف
میدونی ساز مخالف یعنی چی ؟ از کجا اومده اصلا؟
 یعنی من انگشتهام رو روی سیم « می » میرقصونم.
تو آرشه می کشی روی سیم  « سل » ؛
بعدش می پرسی که چرا صدای با هم بودنمون یکنواخت شده ؟ارسال در تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1389 توسط علی س