تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
یعنی اینکه هر کدوممون یه ساز دستمون گرفتیم
راه افتادیم تو دشت و دیار
به هر کسی که میرسیم
یه سبکی میزنیم
و
میگیم
حالا برقص
به قول یه نه چندان عزیزی که میگفت فحش میدیم چون بلدیم و چون میتونیم
منم غر میزنم چون بلدم و چون میتونم
شنیدی میگن فلان موسیقی , موسیقیه اعتراضه؟
وبلاگه منم وبلاگه اعتراضه
به خودم
به شما
به اونا
به هـــــــــمه
یعنی کلن یه ساز گرفتم دستم
راه افتادم
تو دشت و دیار
هر کسی رو که میبینم
یه سبکی میزنم
و
میگم حالا برقص


ارسال در تاریخ دوشنبه 3 خرداد 1389 توسط علی س