تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
امروز یه چیزی فهمیدم
فهمیدم كه سطح شعور آدما
با بالا و پایین رفتن ماشینی كه پشت فرمونش میشینن بالا و پایین میره
حالا نمیدونم به موتور ماشین مربوط میشه یا به روكش صندلیشارسال در تاریخ چهارشنبه 22 اردیبهشت 1389 توسط علی س