تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
...ره موقعیت خوبی داره؛ می خوام باش ازدواج کنم.

خط بالا عقیده یكی از نزدیكانمه برای ازدواج


خط پایین جواب منه به این عقیده

- حواست باشه که کثیفترین دستشویی ها اونایین که موقعیت خوبی دارن

شاید هیچوقت جواب من رو اون طرف نفهمه
ولی حداقل سود این كه اینجا نوشتم جوابمو این بود كه
راحت شدم
سر دلم مونده بود
كاش میشد...
هیچ بیخیالش
اعتماد به نفس كاذب دارن بعضیا
البته در كنار حماقت خاص خودشون
مثلا «خوش عکس نیستم» یعنی هم زشتم هم اعتماد به نفس دارم.
هم پولدارم،هم زرنگم،هم ...
ارسال در تاریخ شنبه 18 اردیبهشت 1389 توسط علی س