تبلیغات
ساعت حدودا پنج پاییزاست
ساعت حدودا پنج پاییزاست
سایه ام عاشق سایه ات شده،همسایه شویم؟
میخوام یه ماه ننویسم
ننویسم ببینم كجای دنیا لنگ میشه
اگه دیدم جایی كه لنگ میشه مهمه دوباره مینویسم
اگه مهم نبود گل بگیرم درشو
از چند روز دیگه یك ماه رو آغاز میكنم
نه كه برای همه هم مهمه!!!ارسال در تاریخ شنبه 18 اردیبهشت 1389 توسط علی س